Inovative Directing Academy i Lillehammer og Olsztyn var en suksess

I 2021 møttes unge norske og polske filmskapere for å bygge nettverk og få mer kunnskap om internasjonal filmdistribusjon.

«Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation» var et initiativ rettet mot å styrke samarbeid mellom Polen og Norge, og besto av bransjerettede tiltak, verksteder og filmsamtaler, organisert fra i felleskap i begge land. I Norge var prosjektet en del av Amandus BLIKKFANG, som er Amandusfestivalens festival for studenter og unge filmskapere i 20-årene, mens i Polen foregikk det under WAMA Film Festival.

Målet med prosjektet var å gi unge filmskapere muligheten til å bygge nettverk på tvers av landegrensene, og få kunnskap og innsikt i hvordan internasjonal salg, promotering og distribusjon av film fungerer.

Deltakerne møttes både i Polen og Norge, hvor de både fikk utveksle erfaringer, bli kjent og lære om filmproduksjon på forskjellige måter gjennom forskjellige seminarer og verksteder. Hovedvekten av innholdet handlet om hvordan man promoterer film internasjonalt.

Som en del av kurset, fikk deltakerne lære om manusutvikling, utvikling av spillefilm, spesifiseringer av det europeiske filmmarkedet, hvordan etablere transnasjonale coproduksjoner og planlegging av promo- og distribusjonsstrategier. Unge filmskapere fikk også muligheter til å presentere egne filmprosjekter under pitchinger.

I Lillehammer fikk de møte disse:

I Olzstyn fikk de møte disse:

Prosjektet var finansiert med støtte fra EØS.

Prosjektets arrangører var KOSMOPOLIS Institute, Foundation for Science, Culture and Education.

Prosjektets partnere var Stiftelsen Amandusfestivalen og FILMFORUM Association

Partnerfestivalene var Amandus Blikkfang og Wama Film Festival.