Stikkord: depressiv

Submarino

Submarino er kort sagt en depressiv film. Hele filmen gjennom er det to ting jeg tenker på: fatalisme og The Road. Fatalisme fordi det hele ser ut til å være dømt til å ende i helvete, eller under vannoverflaten hvis man tolker tittelen litt.