Stikkord: filmopplevelse

Opplevelsen av en film og filmkritikkens rolle

Hvordan inngår filmkritikk i opplevelsen av en film? Mine tanker om temaet.