Stikkord: KVIFF

KVIFF13: oppsummering og konklusjon

Filmer er sett, prisene er delt ut, og vi oppsummerer noe av vår opplevelse av festivalen.