Stikkord: Snømannen

Misforståtte toner i Snømannen

Vi tar et nærmere blikk på kritikerslaktede Snømannen, og leter frem kvaliteter som er oversett av mange.