Stikkord: Vittorio De Sica

Ladri di biciclette

Italia rett etter krigen var full av ny realisme, gjerne kalt neorealisme. Det var en tid for oppreisning etter Mussolinis fascistiske styre. En ny vår. Og om våren tar man sykkelen frem …